ورکشاپ های جامع آكادمی سعيده نيک مهر

ورکشاپ جامع ریموو

تاريخ برگزاری: 03 خرداد 1402

مدرس: سعیده نیک مهر

محل برگزاری: جردن

ورکشاپ جامع ریموو

تاريخ برگزاری: 12 خرداد 1402

مدرس: سعیده نیک مهر

محل برگزاری: مشهد

ورکشاپ جامع ریموو

تاريخ برگزاری: 29 ارديبهشت 1402

مدرس: سعیده نیک مهر

محل برگزاری: جردن

ورکشاپ جامع ریموو

تاريخ برگزاری: 22 اردیبهشت 1402

مدرس: سعیده نیک مهر

محل برگزاری: جردن

ورکشاپ جامع میکروبليدینگ و میکروپیگمنتیشن

تاريخ برگزاری: 26 و 27 فروردین 1402

مدرس: الهام پناهنده

محل برگزاری: جردن

ورکشاپ جامع ریموو

تاريخ برگزاری: 14 اردیبهشت 1402

مدرس: سعیده نیک مهر

محل برگزاری: جردن

ورکشاپ جامع ریموو

تاريخ برگزاری: ۸ اردیبهشت 1402

مدرس: سعیده نیک مهر

محل برگزاری: جردن

ورکشاپ جامع ریموو

تاريخ برگزاری: 31 فروردین 1402

مدرس: سعیده نیک مهر

محل برگزاری: جردن

ورکشاپ جامع ریموو

تاريخ برگزاری: 25 فروردین 1402

مدرس: سعیده نیک مهر

محل برگزاری: جردن

سبد خرید
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من