سعیده نیک مهر

سعیده نیک مهر هستم، اولین مستر رسمی کمپانی رژوی آمریکا در ایران و مستر آکادمی ویتاهیل. عاشق کارم هستم و از نظر من پاک کردن تاتو های قدیمی و بدرنگ و خراب برای شما زیبا جویان و رسیدن به لبخند رضایت شما از بهترین لذت های دنیاست .

در این وب سایت می خواهم هرآنچه که در این سال های فعالیت در حوزه پاک کردن تاتو یادگرفتم، با شما اشتراک بزارم.

گواهینامه ها

نمونه کارها