سعیده نیک مهر هستم مستر آکادمی ویتاهیل ، نخبه ریموو آکادمی iwi، عضو رسمی آکادمی پورپیگمنت و گلوری.

سعیده نیک مهر هستم و عاشق کارم هستم

در این وب سایت می خواهم هرآنچه که در این سال های فعالیت در حوزه پاک کردن تاتو یادگرفتم، با شما اشتراک بزارم.